CONTACT

Contact gegevens :

Stichting Bevrijders 1944

t.a.v. N.H.G. Klompen [ Voorzitter ]

K.v.k nummer: 71331557

Rekeningnummer: NL65RABO0329245112

Voorzitter Stichting Bevrijders 1944
Niels Klompen

nhgklompen@gmail.com

Penningmeester Stichting Bevrijders 1944

Eric Munnicks

Tevens voor vragen of bestellingen m.b.t. de boeken 'Waar Blijven de Bevrijders' kunt u contact opnemen met Eric middels volgende mail adres of telefoon nummer :

ericmunnicks@gmail.com

+31643103855